PUBLIKACJA ELEKTRONICZNA
PRZYRODA ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO
"UROCZYSKO BUCZYNA" W CHORZOWIE

Autorzy: Stanisław Cabała i Jerzy Zygmunt
na zlecenie Urzędu Miasta w Chorzowie.

strona główna - dojazd - galeria1 -galeria2 - galeria3


... Zaledwie kilkaset metrów od ruchliwej autostrady oraz zabudowań miejskich i przemysłowych wciąż trwa i funkcjonuje niczym przysłowiowy "zaginiony świat" fragment środowiska przyrodniczego, którego człowiek nie tylko że nie zniszczył całkowicie, ale które w niewielkim stopniu zdołał przeobrazić. Odznacza się on bardzo cennymi walorami przyrodniczymi i rzadko spotykaną w GOP-ie bioróżnorodnością. Jest to duże bogactwo flory i fauny, w tym wielu gatunków chronionych oraz pięć zbiorowisk leśnych, z których trzy zespoły są dobrze zachowane i mają charakter naturalny. Teren ten doskonale nadaje się do prowadzenia badań naukowych z zakresu botaniki, zoologii i ekologii, a zwłaszcza nad funkcjonowaniem ekosystemu leśnego w warunkach silnej antropopresji. Poprzez nagromadzenie na tak niedużej powierzchni znacznej ilości obiektów i zjawisk przyrodniczych może on pełnić również w szerokim zakresie funkcję cennego poligonu edukacyjnego zarówno dla studentów pobliskich uczelni, uczniów wszystkich typów szkół, jak i dla każdego miłośnika przyrody...
Zamieszczony przewodnik i galerie zdjeć pochodzą z wydanej publikacji.
[ GALERIA 1 ] [ GALERIA 2 ] [ GALERIA3 ]

POBIERZ    [ CZĘŚĆ1 (pdf 1,9 MB) ]  [ CZĘŚĆ2 (pdf 3,02 MB) ]  [ CZĘŚĆ3 (pdf 2,03 MB) ]